Kanta-verkkokoulujen tietosuojaselosteRekisterinpitäjä

KANSANELÄKELAITOS (Kela)
PL 450, 00056 HELSINKI
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 HELSINKI
020 634 11
Y-tunnus 0246246-0

Rekisteriasioita hoitava taho

Kanta-palvelujen IT-asiakastuki 020 634 7787
kanta@kanta.fi

Kanta-tietosuojavastaava

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa rekisteröity voi lähettää tiedusteluja sähköpostitse Kanta-palvelujen tietosuojavastaavalle tietosuoja@kanta.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Mediamaisteri Oy
Erkkilänkatu 11
33100 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

Rekisterin nimi

Kanta-verkkokoulun osallistuja- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Kanta-verkkokoulun (verkko-oppimisympäristö) tarjoaminen käyttäjille. Oppimisympäristö on toteutettu Saas-pilvipalveluna. Kelan lakisääteisenä tehtävänä on Kanta-palvelujen järjestäminen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (784/2021) 6 §). Tähän tehtävään liittyen Kela tarjoaa Kanta-palveluita koskevia vapaaehtoisia koulutuksia ja ohjeistusta palvelujen käyttöön.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Suostumus annetaan hyväksymällä tämä tietosuojaseloste oppimisympäristöön rekisteröityessä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Kanta-verkkokouluun kirjautuneiden yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Henkilö voi itse tallentaa omiin taustatietoihinsa organisaation ja nimikkeen. Taustatietoja käytetään koulutusten kehittämiseen
ja koulutusten suuntaamiseen eri asiakasryhmille.

Edellä esitettyjen tietojen lisäksi oppimisympäristön tietokantaan tallentuu aikaleima käyttäjän ensimmäisestä ja viimeisimmästä vierailusta oppimisympäristössä sekä viimeisin IP-osoite. Näiden lisäksi tallentuu kurssin aktiviteettien suoritukseen ja
käyttöön liittyviä tietoja. Palveluun tallennetaan vain palvelun järjestämisen kannalta välttämätön tieto.

Tämä sivusto käyttää yhtä istunnon aikaista evästettä, joka on yleensä nimeltään "MoodleSession". Käyttäjän on sallittava tämä eväste selaimessa, jotta pysyy sisäänkirjautuneena selatessa sivustoa. Käyttäjän kirjautuessa ulos tai sulkiessa selaimen, tämä
eväste tuhoutuu (sekä selaimessasi että palvelimella).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Kanta-verkkokoulun käyttäjän tiedot poistetaan, jos ne ovat olleet passiivisina 6 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään Kanta-verkkokouluun rekisteröitymisen yhteydessä. Kursseihin liittyvät suoritustiedot tallentuvat automaattisesti oppimisympäristöön, kun henkilö suorittaa verkkokursseja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai muutoin luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista

  • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa.