Kanta-verkkokoulujen saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee Kanta-verkkokouluja osoitteessa https://verkkokoulut.kanta.fi. Saavutettavuusselosteessa kerromme, miten saavutettava verkkopalvelu on, mitä puutteita sen saavutettavuudessa
on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Seloste on julkaistu 8.8.2022.

Kanta-verkkokoulut on toteutettu yhdessä Kelan ja Mediamaisteri Oy:n kanssa. Kanta-verkkokoulut (myöhemmin myös oppimisympäristö) pohjautuu avoimeen Moodle-lähdekoodiin, jonka Mediamaisteri Oy on muotoillut omaksi Mediamaisteri LMS oppimisympäristöksi.

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä
esitettyjen vaatimusten tasot A-AA.

Pyrimme siihen, että verkkopalvelumme ovat saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää palveluja helposti ja yhdenvertaisesti, toimintarajoitteista huolimatta. Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään
selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Miten saavutettavia Kanta-verkkokoulut ovat?

Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Maisteri LMS -oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA. Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen - Taso AA

  • Modaali-ikkuna ei näy kokonaan, kun käytetään sivustoa suurennettuna. Modaalia ei myöskään voi vierittää.

  • H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.

 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat – taso AA

  • Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti).

 • 2.1.2 Ei näppäimistöansaa - Taso A

  • Kurssien tapahtumaraportti-sivuilla on linkkejä kurssin osiin, mutta linkeissä ei ole näkyvää kohdistuksen indikaattoria.

  • Luo uusi tapahtuma -modaali on piilotettu ruudunlukijalta.

 • 2.4.1 Ohita lohkot – taso A

  • Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

 • 2.2.2 Pysäytä, pysähdy, piilota - Taso A
  • Karuselli etusivulla ei päästä näppäimistö komennolla painikkeeseen.

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys – taso A

  • Sivuston vasen navigaatio on liian myöhäisessä vaiheessa valintajärjestyksessä.

  • Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä eikä samassa järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa.

 •  2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) – taso A

  • Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetys-painikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista.

  • Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja näppäimistö kohdistuu siihen erikseen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on kuitenkin epäselvä.

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso A

  • Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto).

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo – taso A

  • Interaktiiviset elementit & saavutettavat nimet ovat puutteellisia osassa järjestelmää.

  • Tiedostonvalitsin-modaali. Painike "valitse tiedosto" saavutettava nimi on liite, joka voi aiheuttaa vaikeuksia ääniohjausta käyttäville.

  • Kurssikategorian alakategoriat näyttävä elementti on kurssikategorian klikattavaksi tehty otsikko. Tämä ei kuitenkaan kuvaa toiminnallisuutta HTML:n kautta ruudun lukijoille.

Tekninen toteutus

Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista,
avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML

 • CSS

 • SCSS

 • Javascript

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko palvelussamme saavutettavuuspuutteen? Kerro siitä meille, jotta voimme tehdä parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta saavutettavuudesta saavutettavuuspalautelomakkeella (kanta.fi).

Saavutettavuuspalautteiden käsittelyä koordinoi asiakkuuksien kehittämisyksikkö ja IT-asiakastuki.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat palvelussa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Teemme jatkuvasti töitä saavutettavuuden parantamiseksi

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.

Olemme sitoutuneet verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Varmistamme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.

 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen. Verkkosisällöt kielenhuolletaan ennen julkaisua.

 • Otamme saavutettavuuden huomioon sisäisissä käytännöissä (esimerkiksi ohjeistuksissa, testauksissa ja määrittelyissä).

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.

 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta

Lue lisää